Bloudíš světem jako vlk a nemůžeš najít smečku kvůli své odlišnosti. Máš totiž na vlka divné barvy a k tomu všemu ještě přeměnu na draka.

Procházíš se lesem, ve kterém jakoby skončil život - uschlé tmavé stromy, opuštěné brlohy nejspíše od vlků, tu a tam nějaká kost a kapka krve. Zadíváš se na to smutné místo a je ti ještě více smutno. Když v tom v jedné louži krve smíšené s vodou vyroste z čista jasna modrá růže. Když si k ní chceš přičichnout, najednou uschne a spadne zpátky. Nechápeš co se stalo a bázlivě se kolem sebe rozhlédneš. Najednou se opodál stane to samé. Pochopíš, že ti růže chtějí dát znamení, proto neváháš a vydáš se za nimi. Když se pak před Tebou objeví nádherná brána, okamžitě do ní vejdeš. Najednou se objevíš v barveném tunelu - všechno Ti už dochází. za chvíli se pomalu tunelem derou světelné paprsky a uvidíš tu stejnou bránu. Když vystoupíš, zjeví se před tebou nádherný svět Drakovlků, stvoření, které jsou úplně stejné jako Ty. Všichni hrají, žijív souladu s přírodou, veselí se... -nikomu zde není smutno. "Pojď mezi nás!" Uslyšíš hlasy těchto úžasných bytostí, které Tě volají mezi sebe.

Už je to jen na tobě -

POSLECHNEŠ JE?